Ο Μπαμπ

Πραγματικά δε θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι πουθενά σε όλο το φάσμα της παγκόσμιας θρησκευτικής λογοτεχνίας, εκτός του Ευαγγελίου, δεν βρίσκουμε οποιαδήποτε καταγραφή σχετικά με τον θάνατο οποιουδήποτε ιδρυτή των θρησκειών του παρελθόντος συγκρίσιμη με τον μαρτυρικό θάνατο που υπέστη ο Προφήτης του Σιράζ. Ένα φαινόμενο τόσο παράξενο, τόσο ανεξήγητο, βεβαιωμένο από αυτόπτες μάρτυρες, επιβεβαιωμένο από ανθρώπους αναγνωρισμένης στάθμης, και αναγνωρισμένο από κυβερνήσεις καθώς και από ανεπίσημους ιστορικούς ανάμεσα στο πλήθος που είχε ορκιστεί άσβεστη εχθρότητα προς τη Μπαχάι Πίστη, θα μπορούσε αληθινά να θεωρηθεί ως η πιο θαυμαστή φανέρωση των μοναδικών ενδόμυχων ικανοτήτων με τις οποίες μια Θεία Αποστολή υπεσχημένη από όλες τις Θείες Αποστολές του παρελθόντος, είχε προικιστεί. Μονάχα τα πάθη Του Ιησού Χριστού, και όλη η δημόσια αποστολή Του, προσφέρουν μια παραλληλία με την Αποστολή και τον θάνατο του Μπαμπ, μια παραλληλία που κανείς σπουδαστής της συγκριτικής θρησκειολογίας δεν μπορεί να αποτύχει να συλλάβει ούτε και μπορεί να την αγνοήσει. Στη νεανικότητα και την υποταγή του Άρχοντος της Μπαμπί Αποστολής· στην εξαιρετική συντομία και τις ταραχές της δημόσιας αποστολής Του· στη δραματική ταχύτητα με την οποία η θητεία αυτή κινήθηκε προς την αποκορύφωσή της· στο αποστολικό τάγμα που ίδρυσε και την πρωτοκαθεδρία που απόνειμε σε ένα από τα μέλη του· στη δυναμικότητα της πρόκλησης που επέφερε στις χρόνια αναγνωρισμένες πεποιθήσεις, πρακτικές και νόμους που ήταν συνυφασμένοι με το κοινωνικό υπόβαθρο της θρησκείας στην οποία ο Ίδιος είχε γεννηθεί· στον ρόλο που έπαιξε η επισήμως αναγνωρισμένη και ισχυρά εδραιωμένη θρησκευτική ιεραρχία ως κύριος υποκινητής της οργής που αναγκάστηκε να υποφέρει· στις ατιμώσεις που σωρεύτηκαν επάνω Του· στην αναπάντεχη σύλληψή Του· στην ανάκριση που υπέστη· στον χλευασμό που Τον περιέβαλλε και στη μαστίγωση που υπέστη· στη δημόσια οργή που υπέφερε· και τελικά στην αναίσχυντη αιώρηση Του μπροστά στα μάτια ενός εχθρικού όχλου- σε όλα αυτά δεν μπορεί να αποτύχουμε να διακρίνουμε μια αξιοσημείωτη ομοιότητα με τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδρομής του Ιησού Χριστού.

Δεν θα πρέπει να λησμονηθεί ωστόσο ότι πέρα από το θαύμα που συσχετίζεται με την εκτέλεσή Του, ο Μπαμπ, ανόμοια με τον Ιδρυτή της Χριστιανικής θρησκείας, θα πρέπει να θεωρείται όχι μόνο ως Συγγραφεύς μιας Θεϊκής Αποκάλυψης αλλά πρέπει να αναγνωρίζεται επίσης ως Πρόδρομος μιας νέας Εποχής και ως Άρχων ενός μεγάλου παγκόσμιου προφητικού κύκλου. Δεν θα πρέπει να αγνοηθεί επίσης το σημαντικό γεγονός ότι, ενώ οι κύριοι αντίπαλοι του Ιησού Χριστού, κατά την διάρκεια της ζωής Του, ήταν οι Εβραίοι ραβίνοι και οι συνακόλουθοί τους, οι δυνάμεις που παρατάχθηκαν εναντίον του Μπαμπ αντιπροσώπευαν τις συνδυασμένες πολιτειακές και εκκλησιαστικές εξουσίες της Περσίας, οι οποίες, από τη στιγμή της δήλωσής Του έως την ώρα του θανάτου Του, επέμεναν ενωμένες, και με όλα τα μέσα που ήταν στην διάθεσή τους, στις συνωμοσίες εναντίον των υπερασπιστών και στον διασυρμό των διδασκαλιών της Αποκάλυψής Του.

God Passes By, Chapter IV: The Execution of the Báb

Ο Μπαμπ: Προάγγελος της Μπαχάι Πίστης

Ο Μπαμπ: Η άρνηση των κληρικών

Πίσω