Ταινίες

Η Χαραυγή του Φωτός

Dawn of Light

Μπαμπ: 200 Χρόνια από τη Γέννησή Του

ΦΩΣ για τον ΚΟΣΜΟLight to the WORLD

 

Η ταινία ΦΩΣ για τον ΚΟΣΜΟ, παρουσιάζει τη ζωή και την προσωπικότητα του Μπαχαολλά και το έργο των Μπαχάι παγκοσμίως

 

Μπαχαολλά: 200 χρόνια από τη Γέννησή Του

Εορταστικές εκδηλώσεις σ’ όλο τον κόσμο

 

Διευρυνόμενη Αγκάλη

Το έργο που επιτελείται σε εντελώς διαφορετικές κοινότητες σ’ όλο τον πλανήτη