Η άρνηση των κληρικών

Ο Μπαχαολλά εξηγεί:

Ο Μπαμπ, ο Κύριος, ο πλέον εξυψωμένος – μακάρι η ζωή όλων να θυσιαστεί γι’ Αυτόν – έχει συγκεκριμένα αποκαλύψει μια Επιστολή προς τους θεολόγους κάθε πόλης, όπου έχει εκθέσει πλήρως το χαρακτήρα της άρνησης και της αποκήρυξης καθενός απ’ αυτούς. «Γι’ αυτό προσέξτε καλά, εσείς που είστε άνθρωποι με ενό­ραση»! Με τις αναφορές Του στην αντίθεση τους, Αυτός είχε πρόθεση να ανατρέψει τις αντιρρήσεις που τυχόν θα πρόβαλλαν οι άνθρωποι του Μπεγιάν την ημέρα της Φανέρωσης του «Μοσταγάθ» [ ο Επικαλούμενος], την ημέρα της Δεύτερης Ανάστασης, ισχυριζόμενοι ότι, ενώ στον Κύκλο του Μπε­γιάν ένας αριθμός θεολόγων είχε ασπαστεί την Πίστη, σ’ αυτή τη δεύτερη Αποκάλυψη κανείς απ’ αυτούς δεν έχει παραδεχτεί την αξίωση Του. Ο σκοπός Του ήταν να προειδοποιήσει τους ανθρώπους μήπως, Θεός φυλάξει, προσκολληθούν σε τέτοιες ανόητες σκέψεις και στερή­σουν τους εαυτούς τους από τη θεία Ωραιότητα. Μάλιστα, αυτοί οι θεολόγοι στους οποίους αναφερθήκαμε, ήταν ως επί το πλείστον άγνωστοι και με τη χάρη του Θεού όλοι εξαγνίστηκαν από τις γήινες ματαιοδοξίες και α­παλλάχτηκαν από τα στολίδια της ηγεσίας. “Τέτοια είναι η γενναιοδωρία του Θεού· σε όποιον Αυτός θέλει τη δίνει”.

Μια άλλη απόδειξη και μαρτυρία της αλήθειας αυτής της Αποκάλυψης, η οποία μεταξύ όλων των άλλων α­ποδείξεων λάμπει σαν τον ήλιο, είναι η σταθερότητα της αιώνιας Ωραιότητας στη διακήρυξη της Πίστης του Θεού. Αν και νέος και σε τρυφερή ηλικία και αν και η Υπόθεση που Αυτός αποκάλυψε ήταν αντίθετη προς τις επιθυμίες όλων των ανθρώπων της γης, ψηλά και χαμηλά κι αν βρίσκονταν, πλούσιοι και φτωχοί, εξυψωμένοι και ταπεινωμένοι, βασιλιάδες και υπήκοοι, πάλι Αυτός ση­κώθηκε και τη διακήρυξε σταθερά. Όλοι το έχουν μάθει και το έχουν ακούσει. Δε φοβόταν κανένα, αψηφούσε τις συνέπειες. Μπορούσε κάτι τέτοιο να φανερωθεί χωρίς την ισχύ μιας θείας Αποκάλυψης και τη δύναμη της α­κατανίκητης θέλησης του Θεού; Μα τη δικαιοσύνη του Θεού! Αν κανείς δεχόταν μια τέτοια μεγάλη Αποκάλυψη στην καρδιά του, η σκέψη μόνο μιας τέτοιας δήλωσης θα του έφερνε σύγχυση! Κι αν οι καρδιές όλων των ανθρώπων συγκεντρωνόταν στην καρδιά του, πάλι θα δίσταζε να τολμήσει ένα τόσο τρομακτικό εγχείρημα. Θα μπορούσε να το πετύχει μόνο με την άδεια του Θεού, μόνο αν το κανάλι της καρδιάς του ενωνόταν με την Πηγή της θείας χάρης και η ψυχή του βεβαιωνόταν για την αλάνθαστη υποστήριξη του Παντοδύναμου. Ανα­ρωτιόμαστε σε τί αποδίδουν αυτοί μια τόσο μεγάλη τόλμη; Μήπως Τον κατηγορούν για αφροσύνη όπως κατηγορούσαν τους Προφήτες της αρχαιότητας; Ή υ­ποστηρίζουν ότι το κίνητρο Του δεν ήταν τίποτε άλλο από ηγεσία και απόκτηση γήινου πλούτου;

Φιλεύσπλαχνε Θεέ! Στο Βιβλίο Του, στο οποίο έχει δώσει τον τίτλο «Καγιουμούλ-Ασμά», – το πρώτο, το μέ­γιστο και ισχυρότερο όλων των Βιβλίων – προφήτευσε τον ίδιο Του τον μαρτυρικό θάνατο. Σ’ αυτό υπάρχει αυτό το απόσπασμα:

«Ω εσύ Ίχνος του Θεού! Θυσιάστηκα ολοκληρωτικά για Σένα· δέχτηκα ύβρεις για χάρη Σου· και δεν έχω ποθήσει τίποτε εκτός από το μαρτυρικό θάνατο στο μονοπάτι της αγάπης Σου. Επαρκής μου Μάρτυρας είναι ο Θεός, ο Εξυψωμένος, ο Προστάτης, ο Πανάρχαιος των Ημερών»!

Στην ερμηνεία Του επίσης για το γράμμα «Χα» Αυτός ικέτευε το μαρτυρικό θάνατο, λέγοντας: «Μου φαίνεται ότι άκουσα μια Φωνή στην ενδότατη ύπαρξη μου να καλεί: «Θα θυσιάσεις αυτό που αγαπάς πιο πολύ στο μονοπάτι του Θεού, όπως ο Χουσεΐν –ας χαίρεται Ειρήνη– που έχει προσφέρει τη ζωή του για χάρη Μου»; Και αν δεν είχα υπ’ όψη μου αυτό το αναπόφευκτο μυστήριο, στο όνομα Αυτού, ο Οποίος κρατά μέσα στα χέρια Του την ύπαρξη μου, ακόμη κι αν όλοι οι βασιλείς της γης συμμαχούσαν, θα ήταν ανίσχυροι να μου πάρουν και ένα απλό γράμμα, πολύ περισσότερο αυτοί οι υπηρέτες που είναι ανάξιοι οποιασδήποτε προσοχής και οι οποίοι α­ληθινά συγκαταλέγονται στους αποβλήτους… Ας γνω­ρίσουν όλοι το βαθμό της υπομονής Μου, της καρτε­ρικότητας Μου και της αυτοθυσίας Μου στο μονοπάτι του Θεού».

Θα μπορούσε ο Αποκαλυπτής τέτοιων λόγων να θε­ωρηθεί ότι βαδίζει σ’ οποιοδήποτε δρόμο εκτός από το δρόμο του Θεού και ότι έχει ποθήσει οτιδήποτε άλλο εκτός από την ευμένειά Του; Σ’ αυτό τούτο το στίχο βρίσκεται κρυμμένη μια πνοή αποδέσμευσης που αν δινόταν πλήρως στον κόσμο, θα έκανε όλα τα όντα να απαρνηθούν τις ζωές τους και να θυσιάσουν τις ψυχές τους. Στοχάσου την άθλια συμπεριφορά αυτής της γενιάς και κοίταξε την καταπληκτική τους αχαριστία. Παρα­τήρησε πως έχουν κλείσει τα μάτια τους σ’ όλη αυτή τη δόξα και ακολουθούν ταπεινά τα ελεεινά εκείνα ψο­φίμια από τις κοιλιές των οποίων υψώνεται η κραυγή της περιουσίας των πιστών που έχουν καταβροχθίσει. Και ακόμα τί απρεπείς συκοφαντίες έχουν εκτοξεύσει αυτοί εναντίον εκείνων των σημείων Αυγής της Αγιό­τητας; Έτσι σου εξιστορούμε αυτό που έχουν πράξει τα χέρια των απίστων, αυτοί που την Ημέρα της Ανά­στασης των νεκρών έστρεψαν το πρόσωπο τους μακριά από τη θεία Παρουσία, τους οποίους ο Θεός έχει βα­σανίσει με τη φωτιά της ίδιας τους της απιστίας και για τους οποίους έχει προετοιμάσει στο μελλοντικό κόσμο μια τιμωρία που θα καταβροχθίσει και τα σώματα και τις ψυχές τους. Γιατί αυτοί έχουν πει: «Ο Θεός είναι ανίσχυρος και το φιλεύσπλαχνο χέρι Του είναι δεμένο».

Σταθερότητα στην πίστη είναι μια βέβαιη μαρτυρία και μια ένδοξη απόδειξη της αλήθειας. Όπως έχει πει και η «Σφραγίδα των Προφητών»: «Δύο στίχοι Με γέ­ρασαν». Και οι δύο αυτοί στίχοι είναι ενδεικτικοί για τη σταθερότητα στην Υπόθεση του Θεού. Όπως έχει πει κι Αυτός: «Να είσαι σταθερός όπως έχεις διαταχθεί». Και τώρα σκέψου πως αυτός ο Κλάδος του Ρεζβάν του Θεού έχει εγερθεί, στο άνθος της ηλικίας του, για να διακηρύξει την Υπόθεση του Θεού. Παρατήρησε τί σταθερότητα έχει αποκαλύψει η Ωραιότητα του Θεού. Ο κόσμος ολόκληρος ξεσηκώθηκε να Τον εμποδίσει, αλλά πάλι απέτυχε ολοκληρωτικά. Όσο δριμύτερο δι­ωγμό επέβαλαν στο Κλάδο εκείνο της Μακαριότητας, τόσο αυξανόταν η ζέση του και τόσο λαμπερότερα έκαιγε η φλόγα της αγάπης Του. Όλα αυτά είναι φανερά και κανείς δεν αμφισβητεί την αλήθεια τους. Τελικά, Αυτός παρέδωσε την ψυχή Του και πέταξε προς την επικράτεια των ουρανών.

Και μεταξύ των αποδείξεων της αλήθειας της φανέ­ρωσης Του ήταν η επιρροή, η υπερβατική ισχύς και η κυριαρχία που Αυτός ο Αποκαλυπτής της ύπαρξης και η Φανέρωση του Λατρευτού, αβοήθητος και μόνος, α­ποκάλυψε σ’ ολόκληρο το κόσμο. Δεν είχε προλάβει η αιώνια εκείνη Ωραιότητα να αποκαλυφτεί στο Σιράζ, το έτος εξήντα και να ξεσχίσει το πέπλο της συγκάλυψης, όταν φανερώθηκαν σε κάθε χώρα τα σημάδια της επιρ­ροής, της δύναμης, της κυριαρχίας και της ισχύος, που εκπορεύονταν από εκείνη την Ουσία των Ουσιών και Θάλασσα των Θαλασσών. Τόσο δυνατό ήταν ώστε από κάθε πόλη εμφανίστηκαν τα σημεία, οι αποδείξεις, τα τεκμήρια, οι μαρτυρίες του θείου εκείνου Φωτοδότη. Πόσο πολυάριθμες ήταν εκείνες οι αγνές και αγαθές καρδιές που αντανακλούσαν πιστά το φως του αιώνιου εκείνου Ήλιου και πόσο πολλαπλές οι εκπορεύσεις της γνώσης από τον Ωκεανό εκείνο της θείας σοφίας που αγκάλιασε όλα τα όντα! Σε κάθε πόλη, όλοι οι ιερείς και οι αξιωματούχοι ξεσηκώθηκαν να τους εμποδίσουν και να τους καταπνίξουν, και έβαλαν τα δυνατά τους με μοχθηρία, φθόνο και τυραννία για την καταπίεση τους. Πόσο μεγάλος ήταν ο αριθμός εκείνων των άγιων ψυχών, εκείνων των αγνών ουσιών της δικαιοσύνης, που κατη­γορήθηκαν για τυραννία και θανατώθηκαν! Και πόσες ενσαρκώσεις της αγνότητας, που δεν επεδείκνυαν τίποτε άλλο από αληθινή γνώση και άσπιλες πράξεις, υπέφεραν ένα οδυνηρό θάνατο! Παρ’ όλα αυτά, κάθε ένα απ’ αυτά τα άγια όντα, μέχρι την τελευταία του στιγμή, ψιθύριζε το Όνομα του Θεού και πετούσε στην επικράτεια της υποταγής και της απάρνησης. Τέτοια ήταν η δύναμη και η μετουσιαστική επίδραση που εξασκούσε Αυτός πάνω τους, ώστε αυτοί έπαυαν να τρέφουν οποιαδήποτε επι­θυμία πέρα απ’ τη θέληση Του, και ένωναν την ψυχή τους με την ανάμνηση Του.

Αναλογίσου: Ποιος σ’ αυτό τον κόσμο είναι ικανός να φανερώσει τέτοια υπερβατική ισχύ, τέτοια διαπερα­στική επίδραση. Όλες αυτές οι άσπιλες καρδιές και ε­ξαγνισμένες ψυχές έχουν, με απόλυτη αυταπάρνηση, ανταποκριθεί στο κάλεσμα της εντολής Του. Αντί να παραπονούνται, ανέπεμπαν ευχαριστίες στο Θεό και μέσα στο σκοτάδι της αγωνίας τους, δεν αποκάλυπταν τίποτα άλλο παρά ακτινοβόλα υποταγή στη θέληση Του. Είναι φανερό πόσο ανελέητο ήταν το μίσος και πόσο πικρή η κακεντρέχεια κι η έχθρα που έτρεφαν όλοι οι άνθρωποι της γης προς αυτούς τους συντρόφους. Ο διωγμός και ο πόνος που αυτοί υπέβαλαν σ’ αυτά τα άγια και πνευ­ματικά όντα θεωρούνταν απ’ αυτούς σαν μέσο σωτηρίας, ευημερίας και παντοτινής επιτυχίας. Έχει δει ο κόσμος ξανά, από τις ημέρες του Αδάμ τέτοια αναταραχή, τέτοια βίαια αναστάτωση; Παρ’ όλα αυτά τα βασανιστήρια που υπέφεραν και τις πολλαπλές οδύνες που υπέμεναν, έγιναν αντικείμενο γενικού ονειδισμού και απέχθειας. Μου φαί­νεται ότι η υπομονή αποκαλύφτηκε μόνο χάρη στο ψυχικό τους σθένος, και αυτή η ίδια η πίστη γεννήθηκε μόνο με τις πράξεις τους.

Στοχάσου αυτά τα βαρυσήμαντα στην καρδιά σου, για να συλλάβεις το μεγαλείο αυτής της Αποκάλυψης και να αντιληφθείς την καταπληκτική της δόξα. Τότε θα εμφυσηθεί το πνεύμα της πίστης, διαμέσου της χάρης του Ελεήμονα, στην ύπαρξη σου και θα στερεωθείς και θα παραμείνεις πάνω στην έδρα της βεβαιότητας. Ο μοναδικός Θεός είναι μαρτυράς Μου! Αν στοχαζόσουν για λίγο, θα αναγνώριζες ότι πέρα απ’ όλες αυτές τις καθιερωμένες αλήθειες και τις προαναφερθείσες αποδείξεις, η αποκήρυξη, η εξύβριση και η απέχθεια, που εκφράστηκαν απ’ τους λαούς της γης, είναι αυτές κα­θαυτές η μεγαλειοδέστερη απόδειξη και η βεβαιότερη μαρτυρία της αλήθειας αυτών των ηρώων του πεδίου της αυταπάρνησης και της αποδέσμευσης. Κάθε φορά που διαλογίζεσαι τις κατηγορίες που προφέρθηκαν απ’ όλους τους ανθρώπους, είτε αυτοί ήταν ιερείς, μορφωμένοι ή αδαείς, θα αναπτύσσεσαι στερεότερα και σταθερότερα στην Πίστη. Γιατί οτιδήποτε έχει συμβεί έχει προφητευθεί απ’ αυτούς που είναι τα Ορυχεία της θείας γνώσης και οι Αποδέκτες του αιώνιου νόμου του Θεού.

Από το Κιτάμπ-ε-Ικάν: Το Βιβλίο της Βεβαιότητας, εδάφια 256-265 σελ. 175-182

Πίσω Αρχική Σελίδα